Uzay kafes sistemleri aşırı boşluklu taşıyıcılar oldukları için doğa koşullarına karşı korumasızdırlar.  Bundan dolayı, bu sistemleri monte edip oluşturduktan sonra çevrenin istenmeyen koşullarından korumak için örtmek gerekmektedir. Uzay kafes sistemlerinde her türlü örtü malzemesi kullanılabilir.  Bu bölümde uzay kafes sistemlerinde en çok kullanılan örtü malzemelerine değinilecek ve bu malzemelerin seçiminde etkili olan etmenler incelenecektir.

Uzay Kafes Sistemlerinde Kullanılan Örtü Malzemeleri

Bu başlık altında uzay kafes sistemlerinde en çok kullanılan örtü malzemelerine değinilmiştir.

Plastik Esaslı Malzemeler

Bu başlık altında uzay kafes sistemlerinde en çok kullanılan plastik esaslı malzemelere yer verilmiştir.

PVC Levhalar

Işık geçirgen çatı örtü malzemesi olarak kullanılan PVC, polivinilklorür polimerlerinin sıkıştırılması ya da basınç altında ısıtılmasıyla ince film tabakaları haline getirilmesi sonucunda oluşan termoplastik bir malzemedir.Işık geçirgenliği polikarbonat ve akriliklere göre düşük olan PVC’ler düz, ondüle ve trapezoidal kesitli olarak üretilmektedir.  PVC’lerin çarpmaya karşı dayanımları cama ve akriliğe oranla daha iyi, polikarbonata göre daha kötü özellik göstermektedir.

Polikarbonat Levhalar

Polikarbonat levhalar, ışık geçirimli çatı örtü malzemesi olarak kullanılan çapraz bağlı molekül yapısına sahip polikarbonat reçinesi esaslı malzemelerdir.  Polikarbonat örtülerin darbe dayanımları cama göre 200, akrilik levhalar göre sekiz kat fazladır.  Çift cama eşdeğer ısı geçirgenliğine sahiptirler, bu nedenle ısıtma giderlerinde %50’ye varan tasarruf sağlanabilir.  Malzemenin işleme kolaylığı, bükülebilme ve basit el aletleri ile kesilebilme, delinebilme özelliklerinden ve hafif olmasından dolayı montajı kolaydır.  Bronz, opak, şeffaf olabildikleri gibi mavi, yeşil gibi özel renklerde de üretilebilirler. Renk ve kalınlığa bağlı olarak %90’a varan ışık geçirgenliğine sahip olması ışık istenen uzay kafes çatılarda ideal bir çözüm olarak sunulabilir.

Polikarbonat levhalarla camla yapılması mümkün olmayan estetik ve dairesel formlar yaratılabilir. Malzeme yüksek ısıda erir fakat alev almaz, yangının yayılmasını önler.

Cam Elyaf Takviyeli Polyester Levhalar (CTP)

Cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel mukavemet değeri artırılmış, doymamış polyesterden oluşan kompozit bir malzemedir [4].Düz ve ondüleli levhalar şeklinde olan CTP levhaların üretiminde cam lifi ve polyester reçinesi kullanılmaktadır. Polyester reçinesinin özelliği olarak aslında ışık geçirgen olan levhaların, sektördeki talebe göre ışığı geçirmeyen ve renkli türleri de mevcuttur [9].

Uygulamada tek başına kullanılabildiği gibi alüminyum, ondüline, galvanizli ve boyalı saç ile poliüretanlı çift kat sandviç sistem çatı  örtülerinde de uygulanabilmektedir. Yüzey yaşlanmasına engel olmak için levhanın üst yüzeyine kaplanan özel film sayesinde uzun yıllar yüzeyde yıpranma ve renk değişikliği olmaz [8]. Korozyondan etkilenmemektedir. İşleme kolaylığı vardır. Yanıcı olması olumsuz yanıdır.

Metal Esaslı Malzemeler

Bu başlık altında uzay kafes sistemlerinde en çok kullanılan metal esaslı malzemelere yer verilmiştir.

Alüminyum Levhalar

Alüminyum kompoze çatı kaplama levhaları, özel profil verilmiş bir dış yüzey, ortada genellikle poliüretan köpüğü tabakası ve yapı tarafındaki yüzeyde de metal levhadan oluşmaktadır. Üretim olanakları dolayısıyla bu çatı örtü malzemeleri belirli bir genişlikte olmak kaydıyla değişik boylarda üretilmektedir.

Tek tabakadan oluşan çatı kaplama levhalarına oranla, dayanımı daha yüksek, ısı yalıtım özelliği olan, özellikle fabrika, imalathane gibi büyük açıklıklı yapıların çok az ekle örtülmesine olanak veren bu malzemeler, bu tür yapılarda ortaya çıkabilen çatıların iç yüzeylerindeki yoğuşma oluşumunu da büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır

Galvanizli Saç Levhalar

Eğimli yüzeylerde kullanılmaktadır. Kırılganlığı yoktur. Çeşitli profillerde üretilmektedir.Isı izolasyonu açısından sandviç detaylandırılmaya gidilebilir, ancak bu tür detaylandırmalarda ısı köprüleri önlenememektedir.  Ses yutuculuğu yoktur. Montaj esnasında delinen malzeme, çinkosu kalmadığından korozyona açık hale gelmektedir.

Cam Örtüler

Camlar, yüksek ısıda bile yüksek bir ağdalığa sahip sıvılar olup, normal ısıda kristalleşmeden katılaşan, katı cisimlerin mekanik özellikleri yanında sıvı cisimlerin özelliklerini de gösteren inorganik esaslı bir silikat sistemidir.  Camın ana maddesi saydamlık özelliğini sağlayan, amorf bünye içinde erimiş ve dağılmış durumda bulunan SİO2 (Silisyum Dioksit)tir.  Saydamlık, geçen ışığın gelen ışığa oranı olup camlarda % 80-98’dir.  Bu nedenle cam, henüz en saydam plastikten daha yüksek bir saydamlığa sahiptir.  Cam örtülerin mekanı iyi aydınlatma gibi büyük bir yararı olmakla beraber, çabuk kırılmak ve ısıyı iyi korumamak ve kirlenince temizlenmesinin güç olması gibi bazı sakıncaları vardır.

Örtü malzemesi olarak kullanılan camlar şunlardır:

Normal çift cam üniteler

Çift cam üniteler, arasına ortam basıncına uygun olarak kuru hava veya gazlar doldurularak yalıtım camı haline getirilmiş camlardır. Renksiz, renkli, güneş ve ısı kontrol kaplamalı, lamine, temperli ve emaye cam panolarla oluşturulabilirler.

Güneş ışınımı kontrol camları

Bu tür camlar, güneş ışınlarının etkili olduğu bölgelerde konfor koşullarını sağlamaktadır. Güneş kontrol camlarıyla güneş enerjisinin içeri girmesi kontrol edilerek iklimlendirme giderlerinin azaltılması ve konfor düzeyinin artırılması sağlanır.

Üretim yöntemlerine göre güneş kontrol camlarına farklı özellikler kazandırılabilir. Bu camlar renkli ve yansıtıcı camlar olmak üzere 2 türdür.

Renkli camlar, camın bünyesine katılan metal oksitler yardımıyla cam kütlesinin renklendirilmesi sonucu elde edilirler. Yansıtıcı camlarda yansıtma özelliği, cam yüzeyinin metal ve metal oksitlerle kaplanmasıyla elde edilmektedir.

Low-E Camlar

Low-E camlar, düşük yayılımlı camlar olarak adlandırılmaktadır. Low-E kaplamalar, renkli ve ışık yansıtıcılı olmadığından yer aldığı camın optik özelliklerini değiştirmezler. Isınan bütün nesneler enfraruj ısıtıcılar gibi ışınım yoluyla dışa ısı verirler.
Low-E kaplamalı camlar, ısı kaybını tek cama göre ortalama %69, standart yalıtım camına göre %36 oranında azaltır. Ortam ısısının dengeli dağılımını sağlayarak soğuk günlerde ortam içine bakan cam yüzeylerdeki terlemeleri önler.

Membran Örtüler

Membran örtüler, izotrop membranlar ve dokusal membranlar olmak üzere iki grupta incelenebilir.

İzotrop membranlar

Yapay foliler, kafes foliler ve metal membranlardan oluşmaktadır. Yapay foliler, polyester, polietilen ve polivinilklorid gibi maddelerden oluşturulmaktadır. Şeffaf ve renkli olarak üretilebilirler. Kafes folilerin hammaddeleri yapay folilerin aynıdır. Bu membranların bünyeleri, teller ve küçük ağlarla takviye edilerek yırtılmaya karşı dirençleri arttırılmaktadır. Metal membranların içinde en dayanıklı olanları, çelik ve alüminyum membranlardır.

Dokusal membranlar

Genellikle doğal ve yapay liflerden oluşturulan dokusal membranlar, esnek olduklarından gerilmeleri kolaylıkla dengeleyebilmektedir. Doğal, yapay ve camsı dokular olmak üzere üç türde üretilmektedir. Doğal dokular, pamuklu liflerden üretilmektedir. Dayanıklılık süreleri kalınlıkları ve hava koşullarına göre bir ile beş yıl arasında değişmektedir.

Yapay dokular, polivinil, poliakril ve poliester grubu yapay liflerden üretilmektedir. Sağlamlıkları nedeniyle en çok dokunan membran türüdür. Camsı dokular ise mineral liflerden üretilmektedir. Bu tür dokular ultraviole ışınlarından zarar görmemelerine karşın su buharından büyük ölçüde etkilenmektedir. Su geçirimsizliği, dokusal membranların üretiminde önemli işlemlerden biridir. Pamuklu liflerden oluşturulan doğal dokular, genellikle asetik asit ile emdirilmektedir. Emdirilen dokular su geçirimsizliği sağlamasına karşın, hava ve su buharını geçirmektedir.

Mineral ve yapay lifli dokuların su geçirimsizlikleri, dokuların iç yüzeylerinin plastikle kaplanmasıyla veya plastik banyolarına batırılmaları sonucu sağlanmaktadır.Bu banyolar, poliüretan, PVC, yapay kauçuk, poliester, parafin ve bitüm gibi su geçirimsiz maddeleri içermektedir.

Uzay Kafes Sistemlerinde Örtü Malzemesi Seçimini Etkileyen Etmenler

Bu bölümde uzay kafes sistemlerinde örtü malzemesi seçimi pek çok etmenin etkisi altındadır. Bu bölümde malzeme seçimini en çok etkileyen etmenlere değinilmiştir:

Uzay Kafes Sistemin Biçimi

Uzay kafes sistemleri, düz-yüzeysel, tonozsal ve kubbesel olmak üzere üç temel biçime sahiptir. Kullanılacak örtü malzemesinin sistemin biçimi ile uyum içinde olması önemlidir.Düz-yüzeysel uzay kafes sistemlerde her tür örtü malzemesi kullanılabilir. Tonozsal ve kubbesel sistemlerde ise biçimin özelliğine bağlı olarak kullanımlar malzemenin uygulanabilirliği açısından önemlidir. Örneğin kubbesel uzay kafes sistemlerle alüminyum sandviç panel kullanımı ancak özel üretimler sonucu gerçekleşebilmektedir. Özellikle kubbesel uzay kafes sistemlerle cam, polikarbonat levha ve membran gibi malzemelerin daha çok uyum sağladığı ve kullanıldığı görülmektedir.

Yapının İşlevi

Uzay kafes sistemlerinde işlev, örtü malzemesinin seçimini önemli ölçüde etkilemektedir. Fabrika, depo, spor salonu gibi işlevlere sahip büyük açıklıklı yapılarda daha çok plastik ve metal esaslı malzemeler kullanılmaktadır. Açıklıktan çok estetiğin ön planda olduğu yapılarda ise cam, polikarbonat, membran gibi örtü malzemeleri tercih edilmektedir. Cam ve polikarbonat gibi malzemeler ışığı geçirip saydam bir görüntü sağladıkları için mekanın ışık alması gereken yerlerinde diğer örtü malzemeleriyle karma olarak da kullanılabilmektedir.

Atmosferik Etmenler

Atmosferik etmenler, uzay kafes sistemlerinde malzeme seçimini önemli ölçüde etkilemektedir. Soğuk ve sıcak iklim bölgelerindeki uygulamalarda malzemenin yalıtım özelliğinin dikkate alınması gerekmektedir.

Estetik

Uzay kafes sistemleri düzgün bir geometriye sahiptirler. Sistemin bu özelliği, büyük açıklıklarda kullanıldıkları zaman kalabalık bir görüntüye yol açabilmektedir. Örtü malzemesinin metal gibi katı yüzeyli seçilmesi, sistemin bu görüntüsünü daha da ağırlaştırmaktadır. Şeffaf görünüm veren cam, polikarbonat gibi malzemelerin kullanımı ise sistemin daha hafif algılanmasını sağlamakta ve yapıların estetik görünümüne olumlu etki yapmaktadır.

Ekonomi

Uzay kafes sistemleri genellikle büyük açıklıklı yapıların örtülmesinde kullanıldıkları için örtü malzemesinin kullanıldığı alan da büyümekte ve ekonomik olarak daha uygun örtü malzemeleri tercih edilebilmektedir. Bazen estetik görünümün ön plana çıkmasının istendiği yapılarda malzemenin ekonomikliği göz ardı edilebilmektedir.

Diğer

Uzay kafes sistemlerinde örtü malzemesinin seçiminde yukarıdaki etmenlerin dışında tasarımcının tercihleri, seçilen malzemenin hafifliği, montajının ve bakımının kolaylığı, bulunabilirliği, dayanımı gibi pek çok özellik de etkili olmaktadır.